dijous, de juny 14, 2007

I'M FROM SANTA POLA

"Mun pare, l'atre dia me va dir que fera uns cosetes i jo com no li vaig fer cas me vaig acatxar. Se va cabrejar un muntó i va crusar el carrer a tota maleint es homes, es dones i es morseguillos. "Vine aquí manyaco de merde, en agarrà-te voràs fill de ta mare" me va dir.
Jo me vaig sofocar perquè havien uns dones a la fresca fent sàrsia assentàes en una engronsaora a la porto de sa casa. Una me va dir: "vine aquí fadrí, això està molt mal, as pares ha hi que fe-los cas!". Es atres van començar a riu-se i a dir: "ha hi que bono és la juventut, se mamprenen enseguia!"
Quan vaig arribar a poqueta nit me vec a m'auela i me solto un renegó d'a xavo: "en si que vinga tun pare voràs! -me va dir feta una cinqueta.
L'endemà m'anvia a la tenda a comprar un ambuet pa posà-se la colònia al polvoritzaor, i la de la tenda me diu que aniria a buscà-lo al mostruori.
Quan isc me vec una dono plorant perquè li havien robat uns massetes, i m'ensenya una noto que havia fet que dia en castellà: "EL QUE ME HAIGA ROBAO LA MASETA QUE LE SIRVA PAL LINCHO". Casi me pixe.
Continúe caminant i me vec uns xiqués xiquicos que atessen a còrre i fent mal i el puesto de verdures de la plaça en totes es encarnelles tiraes en terre. Es manyacos van fer des seues i estaven fent una pintà i quan va exir l'home es va dir que hu llimpiaren ben llimpio en aigüeta (lleixiu). "Me càguec en tot merdosos astò ans no passava, la juventut està perdúa!"

4 comentaris:

ximotormo ha dit...

No ho he "traduit" tot, valgui com una mostra del rossellonès del Riberal:

Lu meu pare, l'atre dia me va dire que fagi calques cusetes i jo al li fere cas me vai acotxar. Se va fatxar un munt i cuar el carrer en reputegant sus'ls homes, les dones i els mainatges.. Vine ací, palatreco de merda! Ja ho veràs si t'enganxi, fill de ta mare! me va dire.
Jo me vai posar tut ruig perquè hi havien unes dones prenint la fresca i tricotant, sentades en una balansuara a la porta de la llur casa. Una me va dire: vine ací, grandàs, això està mol mal, als parents los cal creure...

Lu parli ambe la gent gran, qui sun lus qu'encara parlen un russillonès autèntic. Malurosament l'han pas transmès a los seus fills i la varietat dialectal se perd.
Los joves qu'ara parlem català parlem pas pús lu russillonès, ja que s'ha trincat la transmissiú familial.

Los pocs joves que parlem català l'hem après a les escoles catalanes (Arrels, Bressola) o en els migrats cursos de l'escola publica. O, com molta gent, seguint cursos al vespre amb Òmnium. Mé a l'escola i als cusos per adults s'ensenya (com cal) el normatiu, donques el russillonès se perd per manca de parlants.

ximotormo ha dit...

o ho intente el Albaidí!!!Mun pare, l´atre dia em va dir que fera unes cosetes i jo com lo li vag fer cas em vag acaxar. Es va cabrejar un montó i va crusar el carrer maleïnt els homes, les dones i els ?xiquets??.
?Vine ací monyicot de merda, quan t´agarre voràs fill de ta mare? em va dir.
Jo em vaig sofocar perquè ni havien unes dones a la fresca fent calceta assentàes en una engrunsadora a la porto de sa casa. Una em va dir ? Vine ací grandasso, això està mol mal, als pares ni ha q fer-los cas?. Les atres van començar a riure i a dir: xè q bono és la juventut es mamprenen enseguida!?.
Quan vag arribar a poqueta nit em veg a m´auela i em solto un bon renegó: ? enseguida q vinga tun pare voràs!- em va dir feta una fiera.
Al dia siguien m´anvia a la tenda a comprar un embut xicote pa posar la colonia al polvorizaor i la de la tenda em va dir q anàva a buscarlo al mostraor.
Quan isc em veg una dona ploran perquè li havien robat unes massetes i m´ensenya una noto que havia fet q dia en castellà: ?EL QUE ME HAIGA ROBAO LA MASETA QUE LE SIRVA PAL LINCHO?. Casi em pise.
Continúe caminan i em veg uns nanos cque agarren a correr i fan mal a la paraeta de verdures de la plasa en totes les carxofes tiraes per terre. Els nanos van fer de les seues i estàven fen una pintà i quan va ixir el home els va dir q heu netejaren ben net en lejia. ?M´ecaguen tot merdosos açò antes no pasaba, la joventut està perduda?

ximotormo ha dit...

Ho intentaré transcriure al català septentrional de transició. Les vocals neutres les deixo com estan i les o àtones les escric u.

L'atre dia el meu pare me va dí que fés unes cusetes i em vatx ¿ajupir?. Es va emprenyà mol i va travessà el carré maleïn els homes i les dones i les rates-pinyades.
"Vine'quí criatura del dimoni, quan t'agafi vuràs, fill de ta mare!" me va dir.

Jo'm vatx ficar vermell perquè hi havien unes dones a la fresca fent mitja assentades en un balancí a la porta de ca seu. Una me va dí "Vine'quí nanu, això està mol mal fet, als pares se'ls hi ha de fer cas!" Les atres van cumençà a riure i a dí "Mira que bona q'è la juventut, es revulucionen de seguit!"

Quan vatx arribà, a mijanit, vetx a la meu àvia i me deixa anà un renec de por "Quan arribi ton pare vuràs" me va dí fet'una fura.

L'endemà m'envia a la butiga a cumprà un petit embut per pusà la culónia al pulveritzadó, i la de la butiga me diu q'anirà a buscar-lu al mustradó.

Quan surtuc vetx una dona pluran perquè li vien rubat uns testus i m'ensenya una nota q'havia fet que deia en espanyol "EL QUE ME HAIGA ROBAO LA MASETA QUE LE SIRVA PAL LINCHO".
Quasi'm pixuc.
Continüu caminan i vetx uns nanus petitons que cumencen a córre i fan malbé la parada de verdures de la plaça, amb totes les escartxofes tirades per terra. Els nanus van fer de les seves i estaven fen una pintada i quan va surtí l'home els hi va dir que ho netegéssin tot ben net amb lejia(lleixiu). "Me cagum tot, merdosus, aixó bans no passava, la juventut està perduda!"

Suposo que hi ha fallus, si algú hu vol millurar que cupïi i editi, jo ja no pudré escriure currectament mai més, cagumdéu!

ximotormo ha dit...

"Mon pare, l'atre dia me digué que fera uns cosetes i jo com no li fiu cas m'acatxí. Se cabretxà un muntó i creuà el carrer maleint els homes, les dones i els mursielagos. "Vine ací ninyato de merda, quan t'agafe voràs fill de ta mare" em digué.

Jo me sofoquí perquè havien unes dónes a la fresca fent txarreta sentàes en una mecedora a la porta de sa casa. Una em digué: "vine ací fadrí, això està molt mal, als pares tens que fer-los cas!". Els atres escomençaren a riure's i a dir:"mira que bona és la txuventut, se (mamprenen?) enseguia!"
Quan arribí, a poqueta nit, viu a m'auela i me soltà un renegó de por:"ara quan vinga ton pare voràs! -me digué feta una fera.

El santdemà m'envià a la tenda a comprar un embut xicotet pa posar-se la colònia al polvoritzaor,i la de la tenda me diu que aniria a buscàr-lo al magatzem.
.
Quan isc em vetx una dóna plorant perquè li havien robat unes massetes, i m'ensenya una nota que havia fet que dia en castellà: "EL QUE ME HAIGA ROBAO LA MASETA QUE LE SIRVAPAL LINCHO". Casi me pise.

Continúe caminant i vetx uns txiquéts petanos que tiren a còrrer i fent mal al puesto de verdures de la plaça, totes les cartxofes tiraes per terra. Els ninyatos van fer de les seues i estaven fent una pintà i quan ixqué l'home els digué que ho netejaren bé en legia. "Me càgue en tots els merdosos açò abans no passava, la txuventut està perdúda!"